ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Coffee Cup" ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "นักปกครองไทยใจเกินร้อย" บริษัท ซัน เด เทเลวิชั่น จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (17/03/2017)
download 20
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เจาะประเด็น" บริษัท ทีวี อินสไปเรชั่น จำกัด ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙ (17/03/2017)
download 12
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "ภาพในดวงใจ" บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ความยาวตอนละ ๑ นาที ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ยกเว้นวันศุกร์ หลังข่าวในพระราชสำนัก ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ (17/03/2017)
download 14
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "เรื่องเล่าจากป่า" ความยาวตอนละ ๓ นาที ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๐.๕๕ - ๑๑.๐๐ น. และ ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา ๒๓.๕๕ - ๒๔.๐๐ น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนครบ ๑๒ ตอน (17/03/2017)
download 21
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "GREEN MONITOR" บริษัท ภู เล ๒๘ มีเดีย จำกัด ความยาวตอนละ ๕ นาที ทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนครบ ๒๐ ตอน (17/03/2017)
download 15
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "วิจัยตรงจุด หยุดปัญหา" บริษัท มีเดียพ้อยท์ โปรดักชั่น จำกัด ความยาวตอนละ ๒ นาที ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนครบ ๒๐ ตอน (17/03/2017)
download 0
อนุมัติเช่าเวลาโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเทปรายการ "เทศบาล...ทำดีเพื่อพ่อ" บริษัท ชาแนล มีเดีย จำกัด วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๕.๕๕ น. จำนวน ๑ ครั้ง (17/03/2017)
download 4
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "คนไทย หัวใจทูต : Foreign affairs" บริษัท ซามูไร จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ (17/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "Update ทางหลวง" เพิ่มเติม บริษัท เดอะ คิง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (17/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "โลกสดสวยพลังงานสดใส" บริษัท มิราเคิลส์ มีเดีย จำกัด ความยาวตอนละ ๓ นาที ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๕๕ -๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (17/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาถ่ายทอดสดรายการ AUTO SPICY TV.รถเด็ด LIVE บริษัท ฟาอีส ยูไนเต็ด มอเตอร์ สปอร์ต จำกัด ความยาวครั้งละ ๕๐ นาที ในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (17/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางหลวง" บริษัทฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๒ นาที ทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ กันยายน (17/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการสด "สื่อกลาง ทางหลวง" บริษัท ฟาติมาบรอดาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ (17/03/2017)
download 3
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "พลังแห่งแผ่นดินไทย" ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี ความยาวตอนละ ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (17/03/2017)
download 3
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "ดีดี...มีพลังงาน (DeDe...มีพลีงงาน) บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (17/03/2017)
download 4
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" เพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป ความยาวตอนละ ๒ นาที วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ช่วงเวลาหลังข่าวในพระราชสำนัก (17/03/2017)
download 3
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "กปร.กับงานของในหลวง" ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป วามยาวตอนละ ๒ นาที ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๓ กมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนครบ ๕๐ ตอน (17/03/2017)
download 2
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "เมล็ดพันธุ์พิทักษ์โลก" บริษัท สานฟ้า จำกัด ทุกวันจันทร์ - อังคาร ความยาวตอนละ ๒ นาที ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๒ กมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนครบ ๒๐ ตอน (17/03/2017)
download 3
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "สถานีเทศบาล" บริษัท เพ็ญประภรรณ์ จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๕๙ (17/03/2017)
download 3

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7