กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ยาเสพติด
ยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดสายด่วน 1386 ตอบข้อสงสัย “กัญชา” ให้กับประชาชนเริ่ม 27 กุมภาพันธ์นี้ (27/02/2019)
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (27/02/2019)
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (27/02/2019)
จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2 / 2562 (26/02/2019)
เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดนนทบุรี (26/02/2019)
กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี ร่วมกับชมรมช่วยกันคนละนิดพิชิตยาเสพติดวัดถ้ำกระบอก เปิดแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะเปียกพร้อมจัดทำถังกำจัดขยะปียกให้ชุมชนทดลองใช้ซึ่งได้ผลดีเยี่ยม (26/02/2019)
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2 (26/02/2019)
ผู้ว่าฯ แพร่ขานรับมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย (25/02/2019)
จังหวัดตราด เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ผ่านค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตราด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 (25/02/2019)
เชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน (25/02/2019)
จังหวัดหนองคายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และคืนคนดีสู่สังคม โดยการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้มีหลักสูตรที่เหมาะสม ในระบบสมัครใจบำบัด (25/02/2019)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ (จังหวัดนครสวรรค์) กิจกรรมที่ 1 การป้องกันปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมแก่เยาวชน (22/02/2019)
จ.สมุทรปราการ กำหนดประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (22/02/2019)
จ.แม่ฮ่องสอน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน (22/02/2019)
ศอ.บต. แจงแนวทางการทำงานของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดยารักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต. ในปี 63 หลังดำเนินการสำเร็จ 956 ราย (21/02/2019)
กระทรวงยุติธรรม เสริมทักษะเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เพื่อนำข้อมูลมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยี สู่การขยายผลจับกุมและป้องกันปัญหายาเสพติด (20/02/2019)
จ.ปัตตานี ปิดหลักสูตรค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติด Camp 35 รุ่นที่ 1 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม (18/02/2019)
จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (15/02/2019)
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น เปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดขอนแก่น” รุ่นที่ 3 (14/02/2019)
สสจ.เลยและภาคีเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และยาสูบ สรุปผล ตลอดงานดอกฝ้ายบานฯ วันที่ 1- 9 กุมภาพันธ์ 2562 (11/02/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode