กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ( C-MEX ๑๔ ) ด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสาร’’ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง"บริหารงานประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง เข้าศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ (สสป.)
ฝึกอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
การประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 15
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"การแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล" รุ่นที่๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สื่อมวลชนสัญจรสืบสานตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
อ่าน 970 ครั้ง
ให้ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยติดตามและปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรม "สร้างองค์กรแห่งความผาสุก” เส้นทางกรุงเทพฯ-จังหวัดจันทบุรี
นางเตือนใจ สินธุวณิก นายกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้-แปซิฟิก (SEAPAVAA) เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 18 ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 1247 ครั้ง
การบรรยายหัวข้อ "การประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ" โดย รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
คณะผู้อบรมหลักสูตร "พัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร" รุ่นที่ ๒๑ มอบน้ำดื่มและผลไม้ ให้กับทหารหน่วยรักษาความสงบ กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ภาพการแข่งขันกีฬาในงานวันเกิด กปส. ประจำปี 2557
พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น/ตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒ พ.ค.๒๕๕๗
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ”ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง” รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
เลี้ยงต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ยูนนานที่เดินทางมาผลิตข่าว/สารคดี ตามกรอบบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักกิจการวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์มณทลยูนนาน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode