กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ กำหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จังหวัดระนอง จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนองค์กรต่างๆ เพื่อการปฏิรูป
ประธานสถาบันปฏิรูปประเทศไทย แนะปฎิรูประบบราชการด้วยความระมัดระวัง เน้นการบริการประชาชนอย่างเท่าเทียม
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วม ศอ.บต. จัดเวทีปฎิรูปประเทศไทย เรื่อง “เปิดคมความคิดเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้”
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงพื้นที่ชายแดนใต้
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดยโสธร จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติเดินทางมาศึกษาดูงานปัญหาแรงงานและการใช้แรงงานต่างด้าว
จังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดเวทีรับฟังเสียงประชาชนในอำเภอรอบนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สร้างแพทย์พันธุ์ใหม่ โดยใช้โรงพยาบาลชุมชนเป็นฐานการเรียนในชั้นคลินิกครั้งแรกในประเทศ
เพชรบูรณ์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์ เวทีแรก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ทหารพบสื่อมวลชน ระดมความเห็นต่อการปฏิรูปประเทศไทย ที่จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มแล้ว สปช.อุบลราชธานี ฟังความเห็นปฏิรูปประเทศไทย ที่ อ.ม่วงสามสิบ
บทความ : การปฏิรูปการศึกษา ตามเจตนารมณ์ และนโยบาย คสช. (ตอนที่ 2)
บทความ : ปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์และนโยบาย คสช. (ตอนที่ 1)
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงข้อคิดเห็นใน “เวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย”
สวท.สงขลา ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย และการปฏิรูประบบราชการ
กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ตาม Road Map ของ คสช. ในการปฏิรูปประเทศ
เครือข่ายต้านทุจริตคอรัปชั่นฯ เสนอ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกระจายอำนาจ สปช. ให้ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ...
การประชุม คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์
สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดแพร่ระบุ เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode