กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> อบรม/สัมมนา
อบรม/สัมมนา
จ.นครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานบุญแห่งปี งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 (03/02/2017)
จังหวัดพิษณุโลกประชุมเตรียมจัดงาน “ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว” ครั้งที่ 1 (03/02/2017)
งานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ PACCON 2017 (02/02/2017)
รองผู้ว่าฯตรัง เยี่ยมนักเรียนร.ร.บ้านทุ่งส้มป่อย พร้อมส่งเสริมนักเรียนออกกำลังกายด้วยการรำมโนราห์ทุกเช้า (02/02/2017)
จ.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2560 (02/02/2017)
จ.ขอนแก่น ประชุมติดตามเร่งกำจัดผักตบชวาให้ลดประมาณที่ไม่สร้างปัญหาให้กับสายน้ำ (02/02/2017)
อบจ.สุรินทร์ ส่งเสริมอาชีพการสานเปลญวนให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ อบต.จารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (02/02/2017)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (02/02/2017)
จ.สระแก้วคัดเลือกโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประกวดยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ (02/02/2017)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 (02/02/2017)
จังหวัดนครนายกประชุมคณะอนุกรรมการสมัชชาสตรีจังหวัดนครนายก (02/02/2017)
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด ประจำปี 2560 (02/02/2017)
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีจัดโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคนพร้อมส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ (02/02/2017)
จ.นราธิวาส จัดสัมมนา "Startup พลังธุรกิจ อนาคตเศรษฐกิจนราธิวาส" เดินหน้าขับเคลื่อนงานเชิงรุกให้บรรลุเป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการภายใต้เมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ของรัฐบาล (02/02/2017)
จ.มุกดาหาร ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า) (02/02/2017)
กศน.อ.กันตัง ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ (02/02/2017)
จ.นครราชสีมา ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ก.พ. 60 (02/02/2017)
ชลประทานตรัง ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตอำเภอนาโยง (02/02/2017)
ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุโขทัย (02/02/2017)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงสู่การประเมินเพื่อพัฒนา (Facilitator in Development & Evaluation) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2560 (02/02/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285