กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

ประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงข้อคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ...
คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ...
สหพันธ์เกษตรภาคเหนือยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี สนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
ปฏิรูประบบสุขภาพ เปลี่ยนคุณภาพชีวิตคนไทย
สภาปฎิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เสนอกรอบการปฏิรูปเสนอภายใต้เจตนารมณ์ 3 ข้อ และเสนอตั้ง“สภาวิชาชีพสื่อสารมวลชน” กำกับดูแลและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน
สภาปฎิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นประชาชนคนอีสาน ...
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จับมือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ สปช.เสียงประชาชน ...
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ นัดประชุมปฏิรูปสื่อ 18-20 พฤษภาคมนี้
กอ.รมน.ชัยนาท เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย อำเภอหนองมะโมง
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่
สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนช าวอำเภอด่านซ้ายและอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
กรรมาธิการปฎิรูป การปฎิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเสนอำแนวทางการปฏิรูปสื่อให้สภาปฎิรูปแห่งชาติ วันที่ 18 พฤษภาคมนี้
สปช.ชัยนาท เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสู่การปฏิรูประดับอำเภอ ครั้งที่ 5
ป.ป.ช.ย้ำจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยขอให้ ป.ป.ช.มีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
กอ.รมน.ตรัง เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ที่ โรงเรียนบางดีวิทยาคม
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นประชาชนคนอีสาน ด้านการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์
กอ.รมน.ตรัง เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ที่ อบต.บางดี
คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีรับฟังประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode