กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การเสวนา “สื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ฝึกอาชีพโครงการ “สร้างสุข เพิ่มรายได้ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”ครั้งที่๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )” รุ่นที่ ๒ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมงานดนตรีในสวน “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้” ต้อนรับตรุษจีน (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีลงนามการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมประชาสมพันธ์ (คพ.กปส.)
การประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการ สทท. ภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ( ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )" รุ่นที่ ๒ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมทางไกล (Teleconference) ชี้แจงแนวทางเผยเพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พีธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔๑ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมมนาทางวิชาการประจำปีของการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบูรณะซ่อมแซมราชรถฯ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีเปิด "ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 56 ปี สำนักงบประมาณ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่๒๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ “ ทูบีนัมเบอร์วัน วาไรตี้ “ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป. )
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน การประกวดเรียงความ“ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมการเก็บและแปรรูปไม้โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้คำราชาศัพท์ รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๒๗ กรมประชาสัมพันธ์ ( ฝ่ายผลิตภาพ สปป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode