กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> Insight ครม.

Insight ครม.

ปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
ปฏิรูปประเทศ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน
เศรษฐกิจไทยปี 2560 เติบโตขึ้น 3.9%
นาย จิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
นาย เสรี ตู้จินดา ประธานกรรมการในคณะปฏิรูปประเทศด้านสาธาณสุข
นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายสินค้าและบริการอิเล็กทรอนิกส์
สัมภาษณ์พิเศษ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
ดร ประสาร ไตรรัตน์วรกุล : ทรัพยากรมีคุณค่า กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
สถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่าย
ดร รอยล จิตรดอน : ทรัพยากรมีคุณค่า กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
สิทธิประโยชน์แรงงาน กรณีตั้งครรภ์
ผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111
ครม.เห็นชอบให้ อปท. บริหารจัดการโบราณสถานในชุมชน
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พระอาจารย์สุบิน ปณีโต
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode