กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ร่างขอบเขต
ร่างขอบเขต
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (07/03/2016)
ประกาศร่างข้อกำหนดในการจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/02/2016)
ร่างข้อกำหนดโครงการจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว (08/02/2016)
ร่างข้อกำหนดโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด (19/01/2016)
ประกาศรายละเอียดข้อกำหนด โครงการประกวดราคาซื้อปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลักเพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (18/01/2016)
ประกาศร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดหาคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (18/01/2016)
ร่างข้อกำหนดในการจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว)/วิเคราะห์ข่าว และเจาะข่าวเชิงลึก ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/12/2015)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการ (18/12/2015)
ร่างประกวดราคาซื้อพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการเขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18/12/2015)
ร่างข้อกำหนด (TERM of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงแนวรั้ว ป้ายชื่อหน่อยงาน พื้นถนนอาคาสำนักข่าว ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ โดยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำงบประมาณ 2559 (01/12/2015)
ร่างข้อกำหนดในการจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/11/2015)
ร่างข้อกำหนดในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ผลิตรายการข่าวพัฒนาประสิทธิภาพระบบทำข่าวอัตโนมัติ (iNEWS Server) จากระบบ Standard Definition (SD) เป็นระบบ High Definition (HD) ระยะที่ 1 พัฒนาระบบออกอากาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/11/2015)
ร่างข้อกำหนด ในการจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว)/วิเคราะห์ข่าว และเจาะข่าวเชิงลึก ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (29/10/2015)
ร่างข้อกำหนด (TERM OF REFERENCE : TOR)จัดจ้างเหมาผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย (Thailand @ Large)ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (20/10/2015)
ร่างข้อกำหนด (TERM OF REFERENCE : TOR)จัดจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEN Connect) ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (20/10/2015)
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครื่อข่ายอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิต รายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) (19/10/2015)
ร่างข้อกำหนดในการจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว)/วิเคราะห์ข่าว และเจาะข่าวเชิงลึก ตามโครงการดำเนินงานด้านข้าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (19/10/2015)
ร่างขอบเขตของงาน ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยรองรับประชาคมอาเซียน และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก (ภาคภาษาอังกฤษ) (08/10/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8]


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode