ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "Smile Variety" บริษัท ดีมงคล จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอาทิตย์ เฉพาะเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Coffe Cup" ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันจันทร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 2
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "พระคุณที่สาม ปี ๒" บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 4
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "Smile Variety" บริษัท ดีมงคล จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอาทิตย์ เฉพาะเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 2
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เล่นกอล์ฟง่ายๆสไตล์เผ่าสิงห์" บริษัท เดอะมาสเตอร์กอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงข่าวกีฬาภาคเช้า คงามยาวตอนละ ๓ นาที (22/03/2017)
download 3
อนุมัติให้ต่อสัญญาเพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการ "TO BE NUMBER ONE VARIETY" บริษัท เซซูแป เอเจนซี่ จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๖๐ นาที เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 3
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "นักปกครองไทย ใจเกินร้อย" บริษัท ซัน เด เทเลวิชั่น จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (21/03/2017)
download 13
อนุมัติให้ออกอากาศรายการ "ฝันให้ไกล ไปให้ถึง" เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ บริษัท อาทิตย์โชนแสง จำกัด ทุกวันอังคาร เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 8
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Energy Update" บริษัท ไอ เซ็นเตอร์ จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 15
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เคียงบ่าเคียงไหล่" มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 6
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "พลังแห่งแผ่นดินไทย" โครงการผลิตรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติชุด "พลังแห่งแผ่นดินไทย" ความยาวตอนละ ๓ นาที ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เริ่ม ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 6
อนุมัติเช่าเวลาเผยแพร่สปอต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อนุมัติให้บริษัท ทริเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ความยาว ๓๐ วินาที ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 3
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทยรายหาร "ศึกยอดมวยไทย" ความยาว ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ท้องถิ่น แหลมทอง" บริษัท คนไทย ทีวี จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "พลังงานเพื่อชีวิต" บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ความยาว ๓ นาที ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Update ทางหลวง" บริษัท เดอะ คิง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ความยาวตอนละ ๒ นาที ทุกวันพฤหัสบดี และทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ข่าวสั้น...ทางพิเศษ" บริษัท เดอะ คิง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ความยาวตอนละ ๒ นาที ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "๑๐๐ ข่าวมอเตอร์เวย์" บริษัท เดอะ คิง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ความยาว ๒ นาที ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ณ สยาม" ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๙ (21/03/2017)
download 0

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7