กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและการฟังเทศน์เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Workking Term) เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์การตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ เป็นพลังปฏิรูปประเทศ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ข้าราชการไทยไร้ทุจริตกับเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์และสัมมนา"ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดกับวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ พระสงฆ์ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีสักการะพระรูป และกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย เนื่องในงาน “๘๕ ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย”
พิธีสักการะพระพรหม เนื่องใน งาน “๘๕ ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การเสวนา “สื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ฝึกอาชีพโครงการ “สร้างสุข เพิ่มรายได้ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”ครั้งที่๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )” รุ่นที่ ๒ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมงานดนตรีในสวน “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้” ต้อนรับตรุษจีน (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีลงนามการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมประชาสมพันธ์ (คพ.กปส.)
การประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการ สทท. ภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ( ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )" รุ่นที่ ๒ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมทางไกล (Teleconference) ชี้แจงแนวทางเผยเพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พีธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔๑ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมมนาทางวิชาการประจำปีของการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode