กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กฎ 819 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/02/2018)
สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบการแพร่แปลกปลอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (02/02/2018)
สัญญาซื้อขาย โครงการจัดหาเครื่องมือจัดทำแบบจำลองเขตบริการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง (02/02/2018)
จ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (02/02/2018)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมพร้อมอุปกรณ์คุรภัณฑ์ ประกอบ 1 แห่ง (02/02/2018)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (02/02/2018)
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (02/02/2018)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 กรมประชาสัมพันธ์ (02/02/2018)
ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาผลิตรายการสาคดีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ประจำปีงบประมาณ2561 (01/02/2018)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 (01/02/2018)
จ้างผลิต Digital Content (2D Animation) F8iการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (31/01/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการรวมสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม C-Band MCPC Platform และ HD Ku-Band MCPC Platform ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (31/01/2018)
ร่างประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (ขนาดกำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี) (29/01/2018)
ร่่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือประชาคมอาเซียน (Asean Connect) ประจำปีงบประมาณ2561 (29/01/2018)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ (29/01/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม ระบบ C-Band และ Ku-Band (HD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (29/01/2018)
ราคากลาง โครงการภารกิจพื้นฐาน ประจำปี 2561 (29/01/2018)
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงระบบเครือข่ายอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ (26/01/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและยุติการรับชมโทรทัศน์แอนะล็อก โดยวิธีคัดเลือก (25/01/2018)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 จำนวน 10 รายการ ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (25/01/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode