กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

เชิญชมรายการเดินหน้าปฏิรูป ในประเด็นการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น
โคราชจัดเวทีเสวนาสื่อกับการปฏิรูปการศึกษา
บทความ : ความสำคัญของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.)
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมหารือรูปแบบลดการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียน พร้อมนำร่องโรงเรียนกว่า 3,000 แห่ง
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ นัดประชุมรับมอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ และจะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบวันที่ 6 กันยายนนี้
รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มั่นใจ สภาปฏิรูปแห่งชาติ จะสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ
สปช.เห็นชอบรายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานการปฏิรูปแรงงานเรื่องการจัดตั้งธนาคารแรงงาน รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายกรัฐมนตรีขอประชาชนร่วมปฏิรูปประเทศ ไม่สร้างความแตกแยก
คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ เดินหน้าสัมมนา “การรับฟังและสร้างการมีส่วนร่วมของนโยบายปฏิรูปศิลปะ และวัฒนธรรมของภาคใต้” ที่ จ.สงขลา
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณาการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองร่วมกับภาครัฐและทุกภาคส่วนของสังคมได้
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณาการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ...
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้สำหรับผู้สูงอายุและประชากรรุ่นใหม่ สร้างกลไกการออม และบูรณาการเพื่อวางระบบบำนาญพื้นฐานให้กับประชากรสร้างความเป็นธรรมในสังคม
สภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณารายงานการปฏิรูปศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ย้ำ รัฐบาลต้องเดินหน้าตามแผนโรดแมป ไม่สามารถจัดการปฏิรูปให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งได้
สภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณารายงานการปฏิรูปศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สปช. พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค
สปช.เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วาระปฏิรูปการจัดการศึกษา เพื่อให้ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ
รัฐบาลสนับสนุนเว็บไซต์เสียงปฏิรูปออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้กับประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการทำงานของแม่น้ำ 5 สาย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode