กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (18/08/2017)
ราคากลาง โครงการ สื่อประเด็นเห็นชัด ประจำปีงบประมาณ 2560 (18/08/2017)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ชั้น 9 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (17/08/2017)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ชั้น 9 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (17/08/2017)
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรี (17/08/2017)
ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (17/08/2017)
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (17/08/2017)
ราคากลางสื่อประเด็นเห็นชัด ประจำปีงบประมาณ 2560 (17/08/2017)
การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานีโทรทัศน์ NBTWORLD ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17/08/2017)
จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ NBTWORLD ปีงบประมาณ 2560 (17/08/2017)
ร่างขอบเขต โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการผลิตรายการข่าวและระบบปฏิบัติการออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (16/08/2017)
สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างบ้านพักราชการพร้อมระบบสาธารณูปโภค สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 1000 กิโลวัตต์ (16/08/2017)
ร่างขอบเขต จัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16/08/2017)
ราคากลาง จัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16/08/2017)
ร่างขอบเขต โครงการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (16/08/2017)
ราคากลาง โครงการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (16/08/2017)
โครงการจัดซื้อตู้โชว์และตู้ รปภ.สำเร็จรูป พร้อมเครื่องปรับอากาศ (16/08/2017)
โครงการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดี Super Hero ตามโครงการประชา่สัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 (16/08/2017)
ราคากลาง โครงการการจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) ประจะปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1000 เล่ม (16/08/2017)
download 10
ราคากลาง โครงการการประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน(NBT World) ประจำปี 2560 (16/08/2017)
download 6

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode