กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจ้างทำสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กิจกรรมบริหารจัดการเฟซบุ๊ก Hero ต้านโกง) (09/04/2018)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09/04/2018)
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด (05/04/2018)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผลิตเนื้อหาข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ Digital Content (05/04/2018)
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาผลิตสื่อทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (03/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิต Digital Content (2D Animation) โครงการประชาสัมพันธ์นโยบายการส่งเสริมการเรียนในระบบทวิภาค่ีและสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (03/04/2018)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (02/04/2018)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างประเมินผลค.ปชส. แรงงานต่างด้าว (02/04/2018)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างประเมินผลค.รับรู้และเข้าใจของประชาชนฯ (02/04/2018)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างประเมินผลค.ปชส.การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (02/04/2018)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างประเมินผลค.ปชส.การบริหารจัดการขนะ (02/04/2018)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษโครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล (30/03/2018)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตสื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด (30/03/2018)
ร่างประกาศจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด (30/03/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/03/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2018)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29/03/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุโดเมนเนม - aseanthai.net โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปรึกาษาประเมินผลโครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก (29/03/2018)
โครงการจ้างผลิตรายการ Over the limit talent show "ปฏิบัติการทะลุพิักัด" (28/03/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode