กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการ สทท. ภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ( ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )" รุ่นที่ ๒ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมทางไกล (Teleconference) ชี้แจงแนวทางเผยเพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พีธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔๑ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมมนาทางวิชาการประจำปีของการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบูรณะซ่อมแซมราชรถฯ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีเปิด "ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 56 ปี สำนักงบประมาณ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่๒๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ “ ทูบีนัมเบอร์วัน วาไรตี้ “ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป. )
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน การประกวดเรียงความ“ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมการเก็บและแปรรูปไม้โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้คำราชาศัพท์ รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๒๗ กรมประชาสัมพันธ์ ( ฝ่ายผลิตภาพ สปป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ การใช้คำราชาศัพท์ “ รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีลงนามร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
โครงการ “ สานใจไทย สู่ใจใต้ “ พิเศษรุ่นที่ ๑ หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้ (ฝ่ายผลติภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2015

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode