กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำและพิมพ์หนังสือการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 2,000 เล่ม (21/06/2010)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (18/06/2010)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (08/06/2010)
ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อท่อตรงติดครีบ (Straight Tube with Fin) (08/06/2010)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ แบบ Network จำนวน 11 เครื่อง (26/05/2010)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการปรับปรุงงานด้านเทคนิคระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 100 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร กรมประชาสัมพันธ์ (20/04/2010)
โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศและระบบป้องกันไวรัสทั้งองค์กร จำนวน 12 เดือน (20/04/2010)
ประกาศคัดเลือกผู้เข้าร่วมผลิตรายการข่าวประจำวัน ตามสำเนาประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (20/04/2010)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกบริษัทร่วมผลิตรายการข่าวประจำวัน (20/04/2010)
(//-543)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66]


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode