กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (09/11/2010)
ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (08/11/2010)
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ตั้งเวลา (04/11/2010)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ (28/10/2010)
สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (19/10/2010)
ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ม-2878 เพชบุรี (ครั้งที่ 2) (18/10/2010)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิงอื่น และพนักงานขับรถด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15/10/2010)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ (12/10/2010)
ร่าง TOR จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักขับรถ ของหน่วยงาน สทท.,สวท. และ สนข. จำนวน 51 คัน ระยะเวลา 3 ปี (08/10/2010)
ร่าง TOR จัดจ้างเหมารถยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถของหน่วยงาน สทท.,สวท. และ สนข. จำนวน 51 คัน ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) (24/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (21/09/2010)
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วในการถ่ายไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง (17/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน 7 (16/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณรอบอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน จังหวัดปทุมธานี (14/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร (14/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (14/09/2010)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาจัดนิทรรศการและแสง สี เสียง นครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์ 1,700 ปี ครั้งที่ 2 (14/09/2010)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานด้านนิทรรศการ และศิลปกรรม (10/09/2010)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/09/2010)
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (09/09/2010)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode