กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (29/09/2017)
ราคากลาง จัดเช่าบริการโทรคมนาคมเพื่อการรับ - ส่ง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวผ่านระบสารสนเทศ สำนักข่าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (29/09/2017)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28/09/2017)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก (28/09/2017)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว (28/09/2017)
ราคากลางโครงการบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ (28/09/2017)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักข่าว (27/09/2017)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการสร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน ประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศ (27/09/2017)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมากำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ประจำปีงบประมาณ 2561 (27/09/2017)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดเช่าบริการโทรคมนาคมเพื่อรับ - ส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวผ่านระบบสารสนเทศ สำนักข่าว (27/09/2017)
ราคากลาง ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต (27/09/2017)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (27/09/2017)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 9 90 คัน (27/09/2017)
ราคากลาง โครงการสร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน "ประชารัฐ" เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศ (27/09/2017)
โครงการจัดซื้อสื่อบันทึกสัญญาณภาพโทรทัศน์ เพื่อใช้ผลิตรายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น (27/09/2017)
โครงการจัดซื้อสื่อบันทึกภาพโทรทัศน์ เพื่อใช้ผลิตรายการ แผ่นดินไทย ใสสะอาด (27/09/2017)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบสภาพและเสียงก่อนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ (26/09/2017)
ประกวดราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งสัยญาณถ่ายทอดโทรทัศน์แบบไร้สายสำหรับถ่ายทอดงานพระราชพิธี (26/09/2017)
เดือน สิงหาคม 2560 (26/09/2017)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 โครงการใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ (25/09/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode