กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนเมษายน 2561 (22/03/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จากงบภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 และประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 ทางหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/2018)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างผลิตคลิปต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/03/2018)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง (21/03/2018)
โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) YORK (21/03/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (ขนาดกำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/03/2018)
download 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/03/2018)
ร่างประกาศจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษโครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล (20/03/2018)
โครงการประเมินการรับรู้และเข้าใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) (20/03/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดรูปลงโฟโต้บุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/03/2018)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/03/2018)
ราคากลางค่าก่อสร้างซ่อมคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/03/2018)
ประกาศผู้ชนะซื้อของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริการ สำนักข่าวกัมพูชา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/03/2018)
ประกาศผู้ชนะการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/03/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/03/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/03/2018)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนจัดจ้างก่อสร้างซ่อมคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ (16/03/2018)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตรายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ Sub-Title (15/03/2018)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (15/03/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode