กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าววันราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติบันทึกภาพข้าราชการระดับสูงของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” และงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๕๘
อ่าน 758 ครั้ง
งานแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”ประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
งานสัปดาห์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และวันน้ำโลก ๒๐๑๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
พิธีมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น รางวัล ‘สุริยศศิธร’ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมงานดนตรีในสวนครั้งที่ ๓๐ ตอน “ทหารเกณฑ์ผลัดสองหลงรักสาวเสื้อลาย” (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
(๒.)พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑).พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าวงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญ “ถวายพระพร องค์อุปนายิกา ๖๐ พรรษา ปวงประชาสุขใจ”
อ่าน 789 ครั้ง
สถาบันการประชาสัมพันธ์จัดเสวนา “สื่อสารอย่างไร ให้โดนใจในยุคดิจิทัล” (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” ณ ทําเนียบรัฐบาล
อ่าน 1178 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง” โครงการวางแผนกำลังคน ประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เชิญชวนประชาชนรับชมช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ ทางโทรทัศน์ดาวเทียม
อ่าน 787 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับ รปส.
อ่าน 811 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode