กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ตามดครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลาย จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (27/12/2010)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสาอากาศของสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดระยอง (เขายายดา) (24/12/2010)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (20/12/2010)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (15/12/2010)
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์โลโก้ สทท. (07/12/2010)
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand) (02/12/2010)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (01/12/2010)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2,3 และหอผู้ป่วย NICU อาคารผู้ป่วยใน 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/11/2010)
คุณสมบัติตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) (16/11/2010)
ร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2010)
สรุปผลการจัดซ์้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2553 (15/11/2010)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (09/11/2010)
ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (08/11/2010)
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ตั้งเวลา (04/11/2010)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ (28/10/2010)
สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (19/10/2010)
ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ม-2878 เพชบุรี (ครั้งที่ 2) (18/10/2010)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิงอื่น และพนักงานขับรถด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15/10/2010)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ (12/10/2010)
ร่าง TOR จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักขับรถ ของหน่วยงาน สทท.,สวท. และ สนข. จำนวน 51 คัน ระยะเวลา 3 ปี (08/10/2010)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode