กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ( Cape Seal ) (จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองแสง หมู่ 5 ) (18/01/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 (18/01/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ( Cape Seal ) (จากแยกถนนสุวรรณสร – บ้านไผ่) (18/01/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 (18/01/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้ากำลังมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 196 รายการ (17/01/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุแผนกช่างก่อสร้างมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุแผนกช่างก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (17/01/2011)
สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (17/01/2011)
ร่าง TOR ซื้อตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบ FM (ทดแทนของเดิม) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นครพนม เชียงราย และอุตรดิตถ์ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ชุด (11/01/2011)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ และเครื่องสำรองไฟ (07/01/2011)
ร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ตามดครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลาย จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (27/12/2010)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสาอากาศของสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดระยอง (เขายายดา) (24/12/2010)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (20/12/2010)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (15/12/2010)
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์โลโก้ สทท. (07/12/2010)
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand) (02/12/2010)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (01/12/2010)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2,3 และหอผู้ป่วย NICU อาคารผู้ป่วยใน 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/11/2010)
คุณสมบัติตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) (16/11/2010)
ร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2010)
สรุปผลการจัดซ์้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2553 (15/11/2010)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode