กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนเสียงประชามติผ่านรด.จิตอาสา
อำเภอแม่สะเรียง จัดอบรมครู ค เพื่อประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญในระดับหมู่บ้าน
จังหวัดสุรินทร์ขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) พร้อมจัดตั้งศูนย์ครอบคลุมแล้วทุกตำบล
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่ง
กรรมการการเลือกตั้ง มองว่าการตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติต้องอยู่ใต้กรอบของกฎหมาย ด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เน้นย้ำรด.จิตอาสา ช่วยสอดส่องดูแลการออกเสียงประชามติ
ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม สปท. ระบุ มีผู้สูงอายุที่มีความสามารถเป็นพลังสังคม สละสิทธิ์ไม่ขอรับเงินช่วยเหลือจากราชการ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน จัดสัมมนารับฟังความเห็นฯ จ.ขอนแก่น
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เตรียมพิจารณารายงานการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งร่างกฏหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จ.สมุทรปราการ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคมนี้
รัฐบาลสนับสนุน กรธ.เผยแพร่บทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ตาม พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ
กระทรวงมหาดไทย สั่งการทุกจังหวัดเตรียมการสนับสนุนการออกเสียงประชามติ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมอบรมวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตย ลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ เชิญชวนประชาชนออกเสียงประชามติวันที่ 7 สิงหาคมนี้
จังหวัดสมุทรปราการขอให้ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
จังหวัดสมุทรปราการขอให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนควรรู้
ป.ป.ช.ชื่นชม สธ. ใน"หลักการต้อนรับผู้บริหาร" 5 ข้อ ที่ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานของรัฐ
จังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
กกต.ประจวบฯ เปิดให้องค์กรสมาคมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติในหน่วยลงคะแนนพิเศษซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยเหลือ
รายงานพิเศษ : กกต. กำหนดแนวปฎิบัติในการแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายกรัฐมนตรี ย้ำ กกต. ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ดูแลการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
สมัครคัดเลือกคณะกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียงวันแรก ที่เชียงรายเงียบเหงา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode