กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางทำความสะอาดและขนย้ายของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/06/2018)
งานซ่อมเปลี่ยนสายส่งกำลัง (Transmission Line) พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ (18/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดงพิธีเปิดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายโต๊ะเกก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานพิมพ์ระบบ INKJET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/06/2018)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (15/06/2018)
download 277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการข้อมูล Line@ (15/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP จากกรมประชาสัมพันธ์ - จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ (13/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมตัดต่อลำดับภาพ (13/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ การก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (13/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (12/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอ LED Display Full Color จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (12/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรสื่อมวลชนรูปแบบของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต Infographic จำนวน 15 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตโปสเตอร์ "คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง" จำนวน 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/06/2018)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 (11/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่ร้วมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์บำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (07/06/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode