กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/02/2018)
เดือน มกราคม 2561 (26/02/2018)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ (26/02/2018)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (26/02/2018)
ประกาศผู้ชนะการซื้อกระเช้าดอกไม้เป็นของที่ระลึก (26/02/2018)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (ขนาดกำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) (26/02/2018)
download 138
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23/02/2018)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อทดแทนระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ (PABX) อาคารกรมประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/02/2018)
ราคากลางโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (23/02/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2561 (23/02/2018)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด (22/02/2018)
ประกาศผู้ชนะจัดเช่าอุปกรณ์โครงการแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (22/02/2018)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ห้องประชุม(จำทำป้ายนิทรรศการพร้อมติดตั้ง)โครงการแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (22/02/2018)
ประกาศผู้ชนะจัดเช่าสถานที่เพื่อใช้ในการประชุมโครงการแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (22/02/2018)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดประชุมชี้แจ้งและติดตามผลการดำเนินตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (22/02/2018)
ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทยโครงประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปราบการทจุริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2561 (22/02/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/02/2018)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผลิตสปอตภาษาอังกฤษ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ (21/02/2018)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่าน Digital Content Social Medai (21/02/2018)
ราคากลางจัดจ้างตกแต่งสถานที่จัดประชุมชี้แจ้งและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (21/02/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode