กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงมุทิตาจิตหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประวัติศาสตร์การกระจายเสียงที่กรมประชาสัมพันธ์ต้องรักษาไว้ (ศสช./ข่าว)
(๒.) ประมวลภาพ งานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ "ร้อยใจผูกพัน รักกันตลอดไป ๖๐ ปี พี่ยังแจ๋ว" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑.) ประมวลภาพ งานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ "ร้อยใจผูกพัน รักกันตลอดไป ๖๐ ปี พี่ยังแจ๋ว" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์แสดงมุทิตาจิตแก่ ท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1765 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (ศสช./ข่าว)
การประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ (ศสช./ข่าว)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดพิธีไหว้ครูดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1800 ครั้ง
สัมมนาผู้บริหาร กปส. "อนาคตไทยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1673 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Video Broadcasting (DVB)” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะทำงานดำเนินการเผยข้อมูลภาครัฐ และบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
การจับรางวัลผู้โชคดีตอบแบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ ของผู้รับบริการหน่วยงานสนับสนุนของ กปส. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ได้รับการรับรองการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน ๓ บริการ (ศสช./ข่าว)
download 129
ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๔๓ ตอน "มนต์ดลใจ..ให้..รักหนอรัก" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม ตามนโยบายรัฐบาล (ศสช./ข่าว)
พิธีมอบรางวัล "ประเทศไทยคือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การอบรม “ผู้บริหารกับการประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะดุริยางคศิลปินและคีตศิลปิน" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ระบบ OER และ MOOC สื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศสช./ข่าว)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode