กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเขาปูน (10/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง งานฐานราก คสล.พร้อมย้ายถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 21บ้านวังมล (10/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง งานฐานราก คสล.พร้อมถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคียน และหมู่ 10 บ้านเขาถ้ำ (10/02/2011)
งค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง (10/02/2011)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ( โรงเรือนสุกร ) (10/02/2011)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ( โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ) (10/02/2011)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งสอบราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคาร 100 ปี และอาคารหอประชุมใหญ่ (10/02/2011)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ และประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/02/2011)
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำและพิมพ์หนังสือ Harmony with Nature:The Royal Wisdom of King Bhumibol (10/02/2011)
ประกาศร่าง TOR ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด SATELLITE UPLINK พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา (10/02/2011)
download 50
ประกาศร่าง TOR ซื้ออุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (OB) พร้อมรถยนต์ และอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฏร์ธานี และจันทบุรี (10/02/2011)
จ้างโครงการเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี "หนึ่งใจ..หนึ่งไทยเดียวกัน" (07/02/2011)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ขอแจ้งสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา (07/02/2011)
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ขอแจ้งการเปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ (07/02/2011)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ขอแจ้งสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง ณ อุทยานแห่งชาติสีดา (04/02/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านพระ อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี (02/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (02/02/2011)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียง ระบบ FM.(ทดแทนของเดิม) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นครพนม,เชียงราย และอุตรดิตถ์ กรมประชาสัมพันธ์ (01/02/2011)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (31/01/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode