กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง RECEIVER หูฟังแปลภาษา พร้อมล่ามแปลฉับพลันไทย - อังกฤษ อังกฤษ - ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโรลอัพสำหรับช่วงพิธีการ ในการจัดพิธีปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน - จีน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในจัดการพิธีปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน - จีน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถ Mercedes Benz พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดพิธีปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน - จีน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/12/2019)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ของหน่วยงานสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (17/12/2019)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดปี 2563 (17/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำการ์ดเชิญ และ Backdrop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์พิธีปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน - จีน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/12/2019)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื้อมสภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ (13/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางตามแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (13/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (13/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตบทความภาษาอังกฤษโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พิมพ์ระบบ Inkjet ลงวัสดุ Vilny หลังดำ จำนวน 1 ชิ้น กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/12/2019)
ยกเลิก โครงการซื้อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก (06/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรด้านกฏหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/12/2019)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (03/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการฯ จำนวน 3 คณะ (03/12/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode