กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ และชุดโปรแกรม วิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2019)
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็นปรับอากาศแบบซิลเลอร์ 3 เครื่อง (19/09/2019)
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องเข้ารหัสสัญญาณภาพ-เสียง (19/09/2019)
ประกาศผู้ชนะซื้อชุดจอมอนิเตอร์เพื่อผลิตรายการข่าว (19/09/2019)
ประกาสผู้ชนะซื้อชุดถ่ายทอดเคลื่อนที่โซเซียล (19/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในฉบับเดียวกัน งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บแฟ้มประวัติพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณตู้เก็บแฟ้มประวัติข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสัมมนา โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake News) ภาคประชาชน โดยวิธีคัดเลือก (17/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒๒ คัน งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Social Listening เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนผ่าน Social Media สำหรับกำหนดทิศทางและประเด็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจัดหาเช่าเลนส์ถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสปอต ความยาว 30 วินาที จำนวน 1 ตอน และสารคดีความยาว 3 นาที จำนวน 5 ตอน งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสารคดีบันทึกเหตุการณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (เบื้องปลาย) จำนวน 1 งาน ความยาวไม่น้อยกว่า 60 นาที จำนวน 1 ตอน งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักรา (13/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/09/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode