กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
อ่าน 230 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล" รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการพิจารณาและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สภานิติบัญญัติ เชิญชวนเยาวชนไทย ร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ในโครงการเสริมเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล” รุ่นที่ ๑
อ่าน 372 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาการสือสารยุคดิจิทัล รุ่นที่1 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง เปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
เรือด่วนโดยสารคลอง'แสนแสบ' อีกหนึ่งทางเลือกของชาวกรุงเทพ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
"คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง" ครั้งที่ ๒ ณ ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล กปส." (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนที่ชุมชนหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อร่วม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานเสวนาการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Big Data และ GDPR ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
อ่าน 437 ครั้ง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เข้าหารือกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องการพัฒนางานบริการประชาชนด้วยบัตรประชาชนใบเดียว (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 244 ครั้ง
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการจัดทำโครงการ จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าวการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 253 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode