ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คุยกับหมอเรื่องมะเร็ง" ทุกวันอังคาร ความยาว ๒ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางพิเศษ" บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๓ นาที ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คมนาคมก้าวไกล ความปลอดภัยต้องมาก่อน" ทุกวันอาทิตย์ ความยาว ๓ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 4
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "พลังแห่งแผ่นดินไทย" โครงการผลิตรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติชุด "พลังแห่งแผ่นดินไทย" ความยาว ๓ นาที ทุกวันอาทิตย์ - พฤหัสบดี ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (22/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ตามรอยแม่ฟ้าหลวง" บริษัท ชัยพงษ์โปรดักชั่น จำกัด ความยาว ๓ นาที ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 17
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ท่องเที่ยวทั่วทิศ กับ ททท." บริษัท ศรียาภัย โปรดักชั่น จำกัด ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี และทุกวันศุกร์ ความยาว ๓ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 9
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "รักลูกให้ถูกทาง" บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ความยาว ๓ นาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 11
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Update ทางหลวง" บริษัท เดอะ คิง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ความยาวตอนละ ๒ นาที ทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 15
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน" บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 10
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เจาะประเด็น" บริษัท ทีวี อินสไปเรชั่น จำกัด ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 8
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "พลังงานเพื่อชีวิต" บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ความยาวตอนละ ๓ นาที ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (22/03/2017)
download 6
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เล่นกอล์ฟง่ายๆสไตล์เผ่าสิงห์" บริษัท เดอะมาสเตอร์กอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ความยาวตอนละ ๓ นาที ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เทศบาล...ทำดีเพื่อพ่อ" บริษัท บางกอก แมส จำกัด ทุกวันศุกร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "Thailand Highway" บริษัท เดอะ คิง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ความยาวตอนละ ๒ นาที ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (22/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ประเด็นดังหลังข่าว" บริษัท แพลนมีเดีย จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "๗ ทศวรรษ แผ่นดินทอง" บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ทุกวันจันทร์ และพุธ ความยาวตอนละ ๒ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์" บริษัท เออีซี เดอะ เพาเวอร์ จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (22/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "ลิตเติ้ลไทยมุสลิม" บริษัท เออีซี เพาเวอร์ จำกัด ความยาวตอนละ ๓ นาที ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (22/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาเพื่อออกอากาศรายการ "เทศบาล...ทำดีเพื่อพ่อ" บริษัท บางกอก แมส จำกัด ทุกวันศุกร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่วันที่ ๓ -๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "เสียงแห่งอนาคต" บริษัท ไพร์มไทม์ จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ (22/03/2017)
download 0

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7