กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศร่าง โครงการจัดหาเครื่องมือทำแบบจำลองเขตบริการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (19/09/2017)
ราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องมือทำแบบจำลองเขตบริการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (19/09/2017)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการหอประชุม (19/09/2017)
ราคากลาง ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานที่สำคัญของรัฐบาล กิจกรรม สัมมนา "ชาวนาบอกชาวนา ทางเลือก ทางรอด ชาวนาไทยยุค 4.0" (15/09/2017)
โครงการจัดซื้อบันทึกสัญญาณภาพ เสียง เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15/09/2017)
โครงการจัดจ้างเหมาผู้ดำเนินรายการ แผ่นดินไทย ใสสะอาด (15/09/2017)
โครงการจัดจ้างซ่อมรถเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียมฯ หมายเลขทะเบียน 958538 กทม. (15/09/2017)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพีชันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (15/09/2017)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (14/09/2017)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการแพร่แปลกปลอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (14/09/2017)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถนที่กรมประชาสัมพันธ์(ส่วนกลาง)และสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (14/09/2017)
download 56
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องภาษีไปไหนผ่านสื่อดิจิตอล (14/09/2017)
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาห้องสตูดิโอด้านถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอย่างมืออาชีพของส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (13/09/2017)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมตามโครงการการพัฒนาอาคารสถานที่ สิงแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (13/09/2017)
โครงการวัสดุ จำนวน 9 รายการ (13/09/2017)
โครงการจัดซื้อสื่อบันทึกข้อมูล จำนวน 3 รายการ (13/09/2017)
โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ (13/09/2017)
โครงการจัดซื้อ License ด้านเสียงระบบ ACC ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบความคมชัดสูงประจำรถรายงานข่าวและเชื่อมโยงสัญญาณ DSNG (13/09/2017)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการ ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานที่สำคัญของรัฐบาล กิจกรรม สัมมนาชาวนาบอกชาวนา ทางเลือก ทางรอด ชาวนาไทยยุค 4.0 (12/09/2017)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 (12/09/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode