กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ขอแจ้งสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท จากบ้านนางฮวย หาเมฆ ถึงบ้าน นายยอง เอื้อเฟื้อ (01/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ขอแจ้งสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท จากถนน คสล.เดิม ถึง โบราณสถานบ้านปราสาท ช่วงที่ 1 (01/03/2011)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (28/02/2011)
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยอุบัติภัย (24/02/2011)
ประกวดราคาจ้างเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สริริวัฒนาพรรณวดี "โครงการหนึ่งใจ..หนึ่งไทยเดียวกัน" (23/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสภาแบบไม้พร้อมเก้าอี้แบบล้อเลื่อน (22/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (22/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังกรองน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ ระยะทาง 260 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (22/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3 ช่อง หมู่ที่ 7 บ้านหนองขนาก ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (22/02/2011)
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/02/2011)
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมสิ่งอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/02/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างก่อสร้าง (22/02/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนวิชาเทคนิคพื้นฐาน (22/02/2011)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (16/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 (15/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบประปาถังเหล็กเก็บน้ำแชมเปญ หมู่ที่ 7 (15/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (15/02/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบประปาถังเหล็กเก็บน้ำแชมเปญ หมู่ที่ 5 (15/02/2011)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี (11/02/2011)
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/02/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode