กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบเอกสาร ตามโครงการค่าใชจ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 (19/11/2013)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 (19/11/2013)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถผลิตรายการและรับ-ส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนอกสถานที่ (11/11/2013)
download 68
ตารางวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง (07/11/2013)
ราคากลาง โครงการจัดทำวารสารการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (06/11/2013)
สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สุราษฎร์ธานี (05/11/2013)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ดาวเทียม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (05/11/2013)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่อง Video production switcher ประจำห้องส่งฯ 1 (30/10/2013)
ราคากลางการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ DSNG Encoder ประจำรถดาวเทียม สทท.สงขลา (25/10/2013)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านระบบซิมการ์ดแบบไม่จำกดจำนวนชั่วโมงกรใช้งาน (๓G Unlimited) โดยวิธีสอบราคา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประชาสัมพันธ์ (22/10/2013)
ราคากลาง จ้างเหมาผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์ฯ (16/10/2013)
ราคากลาง โครงการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม โดยวิธีพิเศษ (เช่าต่อเนื่อง) เพื่อการเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงไปยังเครือข่ายทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 (10/10/2013)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษ (Repeat Order) (10/10/2013)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีพิเศษ (Repeat Order) (10/10/2013)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุเทปโทรทัศน์ในการผลิตรายการข่าว (07/10/2013)
ราคากลาง จ้างเหมาอบรมเกี่ยวกับการสื่อข่าวแะผลิตรายการข่าวฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว (07/10/2013)
ราคากลาง จ้างเหมาผลิตรายงานพิเศษ (สกู๊ปข่าว) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (07/10/2013)
ราคากลาง โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ และสถานีโทรทัศน์อาเซียน สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (02/10/2013)
ราคากลาง โครงการจัดหาอะไหล่อุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ (30/09/2013)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน บริเวณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 (30/09/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode