กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอแจ้งประกาศสอบราคาโครงการสร้างทางระบายน้ำ ซอยบ้านแขก หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (10/03/2011)
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งสอบราคาจ้างถมดินพร้อมเทคอนกรีต จำนวน 1 งาน (08/03/2011)
โรงเรียนอนุบาลบ้านสร้าง ขอแจ้งประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย (08/03/2011)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ขอแจ้งสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (08/03/2011)
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (08/03/2011)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ (07/03/2011)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ (04/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านเนินอุดม – หนองเลิง (02/03/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู (02/03/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกเครื่องมือกล (02/03/2011)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ขอแจ้งสอบราคาซื้อดินลูกรัง (02/03/2011)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี ) ขอแจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่(ครั้งที่ 2) (02/03/2011)
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม (02/03/2011)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ตามโครงกการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ขอแจ้งสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน ตำบลหาดนางแก้ว สายมิยาซาว่า (01/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ขอแจ้งสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท จากบ้านนางฮวย หาเมฆ ถึงบ้าน นายยอง เอื้อเฟื้อ (01/03/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ขอแจ้งสอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท จากถนน คสล.เดิม ถึง โบราณสถานบ้านปราสาท ช่วงที่ 1 (01/03/2011)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (28/02/2011)
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ขอแจ้งประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยอุบัติภัย (24/02/2011)
ประกวดราคาจ้างเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สริริวัฒนาพรรณวดี "โครงการหนึ่งใจ..หนึ่งไทยเดียวกัน" (23/02/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode