กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจ้างออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (25/05/2018)
ราคากลาง โครงการจ้างออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (25/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ (23/05/2018)
ประกาศผู้ชนะซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้สื่อมวลชนของสำนักข่าวเวียดนาม (23/05/2018)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกกิจกรรมรณรงค์ในพิ้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (23/05/2018)
จ้างผลิตวีดิทัศน์สรุปผลงานของรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน (23/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (22/05/2018)
ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุมพร้อมบริการ Wifi โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (22/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัส ๔๙ ที่นั่งขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลบทรายการภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภายใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เครื่องส่ง AM ขนาดกำลังส่ง ๔๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน ๑ ระบบ (18/05/2018)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างจัดกิจกรรมประกวดคลปวิดีโอ (17/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราา จ้างจัดหาอุปกรณ์ เวทีฟลอร์ลีลาศ จอ LED ระบบแสง และคลิปไมค์เสียงแบบติดแก้ม (17/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (17/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม จำนวน 180 รีม (17/05/2018)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (17/05/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode