กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่ร้วมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดขยายรูปภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสื่อ Digital Content ผ่านช่องทาง Social Media โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 และโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประ (31/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสื่อ Digital Content ผ่านช่องทาง Social Media โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 และโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประ (31/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตรายการภาษาอังกฤษโครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล โดยวิธรการคัดเลือก (30/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตรายการ/สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ(บรรยายไทย) ความยาว 3-5 นา่ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ The insider thailand (30/05/2018)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 3เครื่อง (30/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมิถุนายน 2561 (30/05/2018)
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ 9 รายการ (30/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/05/2018)
ประกาศยกเลิก การจ้างออกแบบอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (28/05/2018)
ข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค การจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสื่อ Digital Contentผ่านช่องทาง Social Media โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหาก (28/05/2018)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสื่อ Digital Content ผ่านช่องทาง Social Media โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และโครงการ (28/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสการ์ดเพลงปลุกใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/05/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode