กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานเครือข่ายการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก / กอง (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง รุ่นที่ ๔” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ระหว่าง สํานักงาน กสทช. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล (ศสช./ข่าว)
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)"การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย" (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
การอบรมชี้แจงเกี่ยวกับแอพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ G-News (ศสช./ข่าว)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "สื่อมวลชนสัมพันธ์" รุ่นที่ ๔๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์" รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1441 ครั้ง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประชาสัมพันธ์และเทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการต่อต้านคอร์รัปชั่น"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สํานักนายกรัฐมนตรี (ศสช./ข่าว)
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่" รุ้นที่ ๔๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๕๒ ตอน “คอยเธอ...ให้...กำลังใจ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมประมวลข้อมูลและระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์การเตือนภัยพิบัติ (ศสช./ข่าว)
อปส.รับมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์จัดงาน ASEAN Festivlal ที่ จ.เชียงใหม่
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมระดมความคิดเห็นการออกแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสนเทศในภาวะวิกฤต Web Emergency Operation Center System (ศสช./ข่าว)
สภากาชาดไทย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ ๙๔ ปี (ศสช./ข่าว)
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง” รุ่นที่ ๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode