กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด (01/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (01/05/2018)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษโครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล (01/05/2018)
ประกาศผู้ชนะซื้อของที่ระลึกให้กับผู้บริหารยูนนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/04/2018)
ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน (30/04/2018)
ประกวดราคาค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน (30/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (27/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางราชการ จำนวน ๙ อัน (27/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ขนาดกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (27/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/04/2018)
ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ The Insider 7 (26/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอ LED P๖ SMD Indoor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบกรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก (25/04/2018)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25/04/2018)
จ้างออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การแพร่ภาพออกอากาศ กระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (25/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบัญชีรายการ 100 วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนพฤาภาคม 2561 (24/04/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode