กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือ Southern Situation เพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (11/03/2014)
ราคากลางโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (10/03/2014)
ราคากลางค่าใช้จ่ายในการจัดอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุด (06/03/2014)
ราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา และอาคารการะแวก) (04/03/2014)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้เรียบเรียงข่าวในประเทศ (03/03/2014)
ราคากลางจ้างเหมาผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ โครงการผลิตข่าว บทความ รายงานพิเศษแปลข่าวลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกนำไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (28/02/2014)
ราคากลางการจ้างเหมาผลิตรายการและสารคดีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน ๘ รายการ โครงการผลิตสารคดีและผลิตรายการสนทนาข่าวทั้งในและนอกสถานที่ ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (28/02/2014)
ราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (28/02/2014)
ราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบ สำหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๑ ระบบ (21/02/2014)
ราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๖ ของกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (18/02/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณสวนแนวตั้งและบริเวณวงเวียนด้านหน้าอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (17/02/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งห้องส่งนอกสถานที่เพื่อผลิตรายการ (13/02/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำน้ำเย็นและปรับอากาศแบบซิลเลอร์ (13/02/2014)
ราคากลางโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจ กปส. (11/02/2014)
ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียนเคลื่อนที่ (06/02/2014)
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวนประมาณ 150,000 test (05/02/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้อหลอดไฟสำหรับผลิตรายการภายในห้องส่งโทรทัศน์ (05/02/2014)
ราคากลางโครงการจัดเช่าอุปกรณ์กล้องพร้อมเลนส์พิเศษ พร้อมเครื่องตัดต่อแบบพกพานอกสถานที่ ระบบ Non-Linear (05/02/2014)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ และออกแบบ Banner Web Page ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (04/02/2014)
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อยการจัดจ้างการบริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (Network Equipment Maintenance Agreement Service) (29/01/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode