กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สัมมนาสร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดสมัมนา สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ จังหวัดชายแดนใต้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเตรียมการร่วมไทย-บรูไนฯ เพื่อนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมตามพันธสัญญาไทย-บรูไนฯ ประจำปี 2559 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิด การประชุมปฎิบัติการ เรื่อง การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงด้านภัยพิบัติสำหรับบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
"ประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับรับประชาคมอาเซียน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี สถานนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ฝ่ายผลิตภาพณฯ สสป.)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
หารือแนวทางการจัดพิธีประกาศเจตนารมย์ รวมพลังคนไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ สู้ภัยแล้ง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาเปตองการกุศล เพื่อกีฬาคนพิการและเยาวชน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การจัดทำโครงการปชส.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมหารือร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
แถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ป.ป.ช.ผนึกกำลังองค์กร สมาคม มูลนิธิด้านสิ่อสารมวลชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายกรัฐมนตรีรับมอบหนังสือ "SMART FARMER รู้ไว้ทำได้จริง" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อปส.ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.ฯ)
แสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์แนวหน้า(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการอบรมค่ายเยาวชนคนรักษ์ป่า (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวนครั้งที่ ๕๕ ตอน จำขึ้นใจ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode