กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง โครงการ ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก กิจกรรมการผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (26/05/2014)
ราคากลางในการปรับปรุงการจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับอาคาร 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (22/05/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างผลิตละครชุด"ชุมชนสร้างสุข"ภายใต้ชื่อโครงการสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ (14/05/2014)
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในกิจกรรมจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้น (แบบมีตัวแสดง) เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนในชาติ (08/05/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างปรับปรุงฉากข่าวและกราฟิกข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (08/05/2014)
ราคากลาง ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล (01/05/2014)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (24/04/2014)
ราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2556 ของกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4,000 ชุด (18/04/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างเปลี่ยนถังน้ำไฟเบอร์กลาส บริเวณชั้นดาดฟ้าอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (11/04/2014)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางทางเว็บไซด์ของกรมประชาสัมพันธ์ (02/04/2014)
download 70
ราคากลาง โครงการการเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ของหน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 72 คัน (28/03/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดตัดต่อภาพโทรทัศน์ระบบ HD แบบกระเป๋าหิ้วชนิดใช้กับสื่อบันทึกข้อมูล ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (27/03/2014)
ราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบกราฟิกข่าว ปีที่ 4 (25/03/2014)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่นักสื่อสารมวลชน (25/03/2014)
ราคากลางโครงการจัดเช่าระบบ Hosting และ Database พร้อมบริการดูแลระบบ (25/03/2014)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผลิตละครโทรทัศน์มายไอดอลคนต้นแบบจังหวัดชานแดนภาคใต้ (25/03/2014)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ (24/03/2014)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่งานเทคนิคออกอากาศ (21/03/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อมีเดีย ชนิด SxS Express Card-1 (21/03/2014)
ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 53 คัน ของหน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าว (20/03/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode