กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ร่างขอบเขต
ร่างขอบเขต
ประกาศร่าง จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนครบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการข้อมูล ข่าวสารสู่ประชาชน 1 ระบบ (09/12/2016)
ประกาศการร่างข้อกำหนดในการจ้างเหมาผลิตรายการข่าวพิเศษ(สกู๊ปข่าว) วิเคราะห์ข่าว และเจาะข่าวเชิงลึก ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (07/12/2016)
download 105
ขอความร่วมมือในการประกวดราคาร่างข้อกำหนดในการจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/12/2016)
download 126
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งผลิตรายการและข่าวโทรทัศน์ขนาดเล็ก News Room พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560 (18/11/2016)
ประกาศร่างข้อกำหนด โครงการจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว (09/11/2016)
ร่างข้อกำหนดในการจ้างเหมาผลิตรายการงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว)/วิเคราะห์ และเจาะข่าวเชิงลึก ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (03/11/2016)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (07/10/2016)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้้นที่โดยรอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (12/09/2016)
ประกาศร่าง โครงการค่าใช่จ่ายในการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (01/09/2016)
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (25/08/2016)
เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) (23/08/2016)
download 471
ร่างรายละเอียด เงือนไขและข้อกำหนดการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (23/08/2016)
ประกาศร่าง โครงการประกวดราคาซื้อการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก สู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 (09/08/2016)
ร่างประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (02/08/2016)
ร่างประกวดราคาซื้อการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๓ ๑ ระบบ (02/08/2016)
ประกาศร่าง โครงการซื้อจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่งานพระราชพิธี เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร (01/08/2016)
download 297
ประกาศร่าง โครงการเปลี่ยนผ่านlสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล สถานีเสริม 17 สถานี (27/07/2016)
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (13/06/2016)
ร่างประกวดราคา โครงการจัดซื้อการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 1 ระบบ (07/06/2016)
ร่างประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 (30/05/2016)
download 348

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode