ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "แผ่นดินทอง" บริษัท ไนซ์ วิชั่น กรุ๊ป จำกัด ทุกวันศุกร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สถานีความคิด" บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ทุกวันพุธ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ใจฟ้า" พิเศษ มูลนิธิธรรมรักษ์ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน ความยาว ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ใจฟ้า" มูลนิธิธรรมรักษ์ ทุกวันพุธ ความยาว ๕๐ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Business Smart" บริษัท มีเดียฮาร์ท จำกัด ทุกวันอาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาทีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Smile Variety" บริษัท ดีมงคล จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ฟ้าปกดิน" บริษัท ฟร้อนท์เพจ จำกัด ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "AUTO SPICY TV. รถเด็ด" บริษัท ฟาอีส ยูไนเต็ต มอเตอร์ สปอร์ต จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Energy Update" บริษัท ไอ เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" บริษัท ซิติเซน มีเดีย จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทยโครงการ "มวยดีวิถีไทย" บริษัท พีวี อินเตอร์สปอร์ต จำกัด ความยาว ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สู่..ประชาคมอาเซียน" ทุกวันจันทร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Coffee Cup" ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ส่องโลก" บริษัท แมคซิม่า สตูดิโอจำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คนของประชาชน (The People's Show)" ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่วยกันคิด ทุกวันอาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คัดข่าวเด่น" บริษัท ไนน์พลัส เทเลวิชั่น จำกัด ทุกวันอาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "๑๐๐ ข่าวมอเตอร์เวย์" บริษัท เดอะ คิง คอมมูนิเคชั่น ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ความยาว ๒ นาที ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คำคม ชวนคิด" ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ความยาว ๑ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองข้าง ทางหลวง" บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๒ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ภูมิปัญญาชาวบ้าน" บริษัท แมสมีเดีย เอ็ดดูเทนเมนท์ ความยาว ๓ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7