กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
จ้างผลิตวีดิทัศน์สรุปผลงานของรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน (23/05/2018)
ประกาศราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ The Insider thailand (11/05/2018)
ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน (30/04/2018)
จ้างออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การแพร่ภาพออกอากาศ กระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (25/04/2018)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09/04/2018)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตสื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด (30/03/2018)
โครงการจ้างผลิตรายการ Over the limit talent show "ปฏิบัติการทะลุพิักัด" (28/03/2018)
ประกาศราคากลางการประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ (26/03/2018)
ประกาศราคากลางการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (26/03/2018)
ประกาศราคากลางการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมฯ (26/03/2018)
ประกาศราคากลางการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (26/03/2018)
ประกาศราคากลางการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวฯ (26/03/2018)
ประกาษราคากลางการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ (26/03/2018)
ประกาศราคากลางการประเมินผลโครงการการรับรู้และเข้าใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลฯ (26/03/2018)
จ้างเหมาผลิตเนื้อหาข่าวสารภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ Digital Content โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ (23/03/2018)
โครงการจ้างซ่อมเครื่องควบคุมกำกับเสียง หมายเลขเครื่อง HARN 01010 ของรถถ่ายทอดนอกสถานที่ (22/03/2018)
โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) YORK (21/03/2018)
ราคากลางค่าก่อสร้างซ่อมคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/03/2018)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตรายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ Sub-Title (15/03/2018)
ราคากลางการจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษเพื่อขายผลนโยบายรัฐบาล (Takeoff) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ (13/03/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode