กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. (28/08/2018)
ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28/08/2018)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (27/08/2018)
ราคากลาง เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมบริการอินเทอร์เน็ต กรมประชาสัมพันธ์ (27/08/2018)
เช่าบริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (27/08/2018)
ราคากลาง เช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27/08/2018)
ราคากลาง เช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ 2562 (27/08/2018)
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำมู่ลี่บังแสง พร้อมติดตั้ง โครงการปรับสภาพแวดล้อมการทำงานของสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเท (24/08/2018)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง (24/08/2018)
ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21/08/2018)
ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สลก.) (21/08/2018)
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16/08/2018)
ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์แสดงภาพและเสียงเพื่อการออกอากาศ (VIDEO PLAYOUT) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินฯ (16/08/2018)
ราคากลาง โครงการ จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (16/08/2018)
ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน (15/08/2018)
ราคากลางจ้างจัดทำเว็บไซต์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รายการ และสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (10/08/2018)
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตรายการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (รายการโทรทัศน์) โครงการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (09/08/2018)
ราคากลางการเช่ารถยนต์ ระยะที่ 11 จำนวน 30 คัน (08/08/2018)
โครงการพัฒนาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (06/08/2018)
งานซ่อมเปลี่ยนสายส่งกำลัง (Transmission Line) พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ (18/06/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode