กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ยาเสพติด
ยาเสพติด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานกวาดล้างยาเสพติด พร้อมให้เร่งขยายผลการทำงานเชิงรุก (06/06/2019)
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (05/06/2019)
จังหวัดเพชรบูรณ์ อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 (04/06/2019)
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก สคร.7 ขอนแก่น ชี้ “บุหรี่” เป็นภัยคุกคามสุขภาพของคนไทย พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสร้างพื้นที่สาธารณะปลอดภัยจากควันบุหรี่ (30/05/2019)
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ มอบธงสัญลักษณ์ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพ ย้ำ ต้องตระหนัก พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ปฏิบัติไม่ได้ ต้องนำธงมาคืน (30/05/2019)
จังหวัดระยอง ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (29/05/2019)
จังหวัดมหาสารคาม เปิด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด มุ่งเน้นการบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ให้ผู้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่หวนไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก (28/05/2019)
เชียงใหม่ จัดพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 (27/05/2019)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันองค์การอนามัยยังถือกัญชาเป็นยาเสพติด เปิดให้ใช้ประโยชน์ได้ภายใต้การควบคุม ซึ่งไทยปฏิบัติตามกรอบดังกล่าวเปิดให้ใช้กัญชาเฉพาะประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่เสรีกัญชา เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (27/05/2019)
จ.มหาสารคาม เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมหาสารคามรุ่นที่ 2 (27/05/2019)
จ.ปัตตานี ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาคเอกชน ร่วมวางแนวทางเพื่อเตรียมการส่งเข้าประกวดประเภทสถานประกอบการ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (27/05/2019)
สุพรรณบุรีจัดโครงการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เสริมสร้างจิตอาสา ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด (27/05/2019)
หนองคาย บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (27/05/2019)
จ.ระนอง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 5/2562 (24/05/2019)
ศูนย์ฯ ยาเสพติดจังหวัดเลย สรุปผลการปฏิบัติงานคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2562 (23/05/2019)
จ.พิจิตร ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม (22/05/2019)
จ.พิจิตร เดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ (22/05/2019)
จ.ลพบุรี เปิด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด (21/05/2019)
จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ (21/05/2019)
จ.ชุมพร เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ รุ่น 4 ปี 2562 (21/05/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode