กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดแถลงข่าวภาพรวมสถานการณ์มตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27/03/2020)
ประกาศผู้ชนะ ค่าเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณดิจิทัล จำนวน ๑๖๘ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (26/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) (26/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (infographic) การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๖๓ (25/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/03/2020)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการจัดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) (25/03/2020)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กคล.) (25/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/03/2020)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(กิจกรรม Design Thinking หาคำตอบ การสร้างความเข้าใจแบบไหน ตรงจุด โดนใจ ดับไฟใต้) (24/03/2020)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) (24/03/2020)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กคล.) (23/03/2020)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผลิตวิดีโอภาษาอังกฤษศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นไทย จำนวน 12 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที ประจำปีงบประมาณ 2563 (23/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ โครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล (Takeoff) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก (23/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/03/2020)
ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (20/03/2020)
ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่าวด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (20/03/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode