กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตอินโฟกราฟิก (Infographic) โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (22/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตอินโฟกราฟิก (Infographic) โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (22/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตอินโฟกราฟิก (Infographic) โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (22/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิต 2D Animation โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (22/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิต 2D Animation โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (22/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิต 2D Animation โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กแบบต่างๆ จำนวน 26 รายการ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/01/2020)
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 750 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมงานโครงสร้างและตกแต่ง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดไทยธรรม จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายอาสนะสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องเล่นสนุก จำนวน 1 งาน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/01/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่โปสเตอร์ประชาสัมพนธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยวิธีเพาะเจาะจง (10/01/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode