กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการต้อนรับคณะสื่อมวลชนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม (23/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิดชุดนิทรรศการ เรื่องการลดคัดแยกขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (22/08/2019)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/08/2019)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมน้ำมันและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปสีทอง พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ที่ 10 คู่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ขนาด 120ซม x 200 ซม . โดยวิธีฌแพาะเจาะจง (20/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ (19/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมสื่อสารและสร้างความเข้าใจและรับนโยบาย "สร้างมิตรภาพ ความผูกพัน ชาวกรมประชาสัมพันธ์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำแผ่นผังรายการวันออกอากาศวันแรกของสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม ด้วยแผ่นอคริลิก กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/08/2019)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ทะเบียนคุมการจ่ายเงินงบประมาณและใบรับใบสำคัญ (กคล.) (07/08/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ (นางสาวสุกัญญา มีสงฆ์) (07/08/2019)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode