กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐) และระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
อ่าน 0 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กองบริหารการสาธารณสุขเดินทางศึกษาดูงานต้นแบบการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ณ กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชี การเงิน และพัสดุ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ. ศ. ๒๕๖๑ (IPv6 Award ๒๐๑๘) (ศสช.ภาพ/ข่าว)
อ่าน 0 ครั้ง
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันคล้ายสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การซ้อมใหญ่การเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ไปจอดบริเวณท่าราชวรดิฐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการการสัมมนา “อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”
อ่าน 0 ครั้ง
แถลงข่าวเปิดศูนย์สื่อมวลชนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 0 ครั้ง
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดแถลงข่าวเปิดศูนย์สื่อมวลชนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๗ ปี วันคล้ายวันสถาปนา ช่อง ๙ อสมท. (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกร" รุ่นที่ ๓๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดคลิปวีดีโอ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การฝึกอบรมหลักสูตร " เทคนิคการเป็นพิธีกร"รุ่นที่ ๓๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาค "Regional Workshop on Media's Roles Coping with Disinformation" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อาเซียน-ญี่ปุ่น ส่งเสริมการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องลิขสิทธิ์(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คณะผู้บริหาร และบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2561

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode