กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 
 
ดูทั้งหมด

 


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯ 
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตคลิปวีดีโอ/อินโฟกราฟิก ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/06/2562)
ซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณความถี่สูง (19/04/2562)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกวดราคาซื้อ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ (04/02/2562)
     
ประกาศยกเลิกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประกาศผู้ชนะแผนการจัดซื้อฯรายงานการเงินอื่นๆ 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ จ.ขอนแก่น (21/06/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ จ.ปทุมธานี (21/06/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ จ.ลำปาง (21/06/2562)
ประกาศ ยกเลิกการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ กรมประชาสัมพันธ์ (11/04/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (25/01/2562)
     
ดูทั้งหมด
รับสมัครงานประกาศ 
สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (13/06/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (12/06/2562)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (04/03/2562)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
สุพรรณบุรีจัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 62 (26/06/2562)
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 62 (26/06/2562)
จ.ตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 (26/06/2562)
     

รณรงค์ลดอุบัติเหตุอัคคีภัย/หมอกควันโรคภัยใกล้ตัวภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย แผ่นดินไหว/สึนามิ ภัยก่อเหตุร้าย 
จังหวัดมหาสารคาม ประชุมถอดบทเรียนศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม แนวโน้มความสูญเสียลดลง เน้นย้ำขับรถดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค (24/05/2562)
จังหวัดปราจีนบุรี สอจร.เปิดโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน หวังลดอุบัติเหตุ โซนเขตอุตสาหกรรม 304 (15/05/2562)
ขนส่งสมุทรปราการตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วม ปราบปรามผู้กระทำความผิดในการบรรทุกน้ำหนักเกิน และฝ่าฝืนกฎมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน ณ เขตสายทางที่ สป ๑๐๐๖ (ถนนลาดหวาย - เคหะบางพลี) (14/05/2562)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกช่วง (13/05/2562)
ตำรวจ เตรียมความพร้อม รับมือการจราจรวันเปิดเทอมใหญ่ 16 พฤษภาคมนี้ โดยให้ประสานสถานศึกษา ผู้ปกครอง พร้อมเร่งคืนพื้นผิวจราจรตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด (07/05/2562)
     
หน้าหลัก >> รายงานการเงิน
รายงานการเงิน
รายงานการเงิน กปส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (23/05/2019)

หน้า : [1]
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399
  E-mail : webmaster@prd.go.th