กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ฯ ปี 63 (17/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดฯ ปี 63 (17/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (09/10/2019)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2562 (09/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (08/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรอินเตอร์ (C internet Business/IP) ประจำปีงบประมาณ 2563 (08/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก (08/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์อาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และพาหนะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 (07/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏฺิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา (30/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏฺิบัติงานด้านการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา (30/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏฺิบัติงานด้านการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา (30/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏฺิบัติงานด้านการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักศิลปกรรม จำนวน ๑ อัตรา (30/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเช่าเครื่อง Receiver หูฟังแปลภาษาพร้อมล่ามแปลฉับพลันไทย-อังกฤษ-อังกฤษ-ไทย การสััมมนาสื่อมวลชนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดบขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พุทธศักราช ๒๕๖๒ (30/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งดอกไม้ งานสัมมนาสื่อมวลชน งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (30/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสัมมนาสื่อมวลชน งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราาทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (30/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (30/09/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/2019)
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถยนต์จำนวน 37 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 อัตรา (30/09/2019)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode